Top

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Địa chỉ: 236A Nguyễn Văn Luông, P.11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3875 6535 - 3875 6536        Fax: 84.8.3876 1405

E-mail: dongtam@dongtam.com.vn         Website: www.dongtam.com.vn

Bộ sưu tập Mỹ Sơn

Cảm tác trước vẻ đẹp của thánh địa Mỹ Sơn, các nhân viên thiết kế tạo mẫu của Công ty Gạch Đồng Tâm đã biến ý tưởng của ...