Top

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Việt Quốc

Địa chỉ: 31/8, Hoàng Việt , P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0915789100       

E-mail: info@vietquocland.vn         Website: www.vietquocland.vn

Cơ hội mới cho nhà đầu tư

Thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh trong suốt khoảng thời gian dài liên tục xuất hiện các dự án thuộc phân khúc căn hộ trong khi sản ...