Top

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Nam Việt

Địa chỉ: 250 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.6291 1627        Fax: 84.8.6291 1630

E-mail: info@navireal.com         Website: www.navireal.com