Top

Công ty Cổ phần Địa Ốc Kinh Đô

Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3827 8377 - 3827 8378        Fax: 84.8.3827 8376

E-mail: info@kinhdoland.com.vn         Website: www.kinhdoland.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ