Top

Công ty Cổ phần Đệ Tam

Địa chỉ: 2/6 - 2/8 Núi Thành, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3810 8452        Fax: 84.8.3812 1344

E-mail: info@detamland.com         Website: www.detamland.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ