Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình

Địa chỉ: 51 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3761 0535        Fax: 84.8.3761 0586

E-mail: kinhdoanh@tanbinh.com.vn         Website: www.tanbinh.vn