Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngoại Thương - FCC Corp

Địa chỉ: 451B-453 Hai Bà Trưng, P.8, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3848 3708 - 3848 3710        Fax: 84.8.3848 3782

E-mail: ngoaithuong@fcccorp.vn         Website: www.fcccorp.vn