Top

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 8

Địa chỉ: 400/5 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3512 9607        Fax: 84.8.3512 9709

E-mail: cic8@cic8.com         Website: www.cic8.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ