Top

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 4 (ICON4)

Địa chỉ: 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3766 9864 - 3766 8976        Fax: 84.4.3766 8863

E-mail: icon4@icon4.com.vn         Website: www.icon4.com.vn