Top

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Phúc Khang

Địa chỉ: 51, Ngô Thời Nhiệm , P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 08.39333789        Fax: 08.39333808

E-mail: sales@phuckhang.vn         Website: www.phuckhang.vn