Top

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng - Investco

Địa chỉ: 201 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3932 0678        Fax: 84.8.3932 0679

E-mail: investco@investco.com.vn         Website: www.investco.com.vn