Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon CO.OP

Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3836 0143        Fax: 84.8.3837 3631

E-mail: ngoc-tdb@scid-jsc.com         Website: www.scid-jsc.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ