Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Constrexim

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà HH1, KĐT Cầu Giấy, P.Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3782 2816        Fax: 84.4.3782 2815

E-mail: info@constreximhod.com.vn         Website: www.constreximhod.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ