Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Địa chỉ: Đường số 7 khu đô thị Đông Sài Gòn, P.Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: 84.61.356 1462 -356 1463        Fax: 84.61.356 1461

E-mail: nic@dongsaigon.vn         Website: www.dongsaigon.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ