Top

Công ty Cổ phần Đầu tư IMG

Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3911 8996 - 6291 8428        Fax: 84.8.3911 8995

E-mail: contact@img.vn         Website: www.img.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư IMG được thành lập ngày 08/12/2007 theo giấy phép đầu tư: 0305358181 do sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp với tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Long. Ngày 10/09/2010, đăng ký đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư IMG.

Vốn điều lệ: 520 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2010: 2.300 tỷ đồng.

IMG được thành lập với mục đích hội tụ các công ty đơn lẻ thành một công ty mạnh.

Sơ đồ tổ chức: