Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Địa chỉ: Điểm công nghiệp sạch Phú Lãm, P.Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.6252 3066 - 6251 3029        Fax: 84.4.6251 2965

E-mail: info@haiphat.com.vn         Website: www.haiphat.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ