Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ

Địa chỉ: 82-84 Nguyễn Hữu Huân, P.Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3926 3500 – 3926 3501 - 3926 3502 – 3926 3503        Fax: 84.4.3926 3504

E-mail: info@giatue.com.vn         Website: www.giatue.com.vn