Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung

Địa chỉ: 99 Núi Thành, P.Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.51.13631989        Fax: 84.51.13631885

E-mail: info@dmt.vn         Website: www.dmt.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ