Top

Công ty Cổ phần Dầu khí Nghệ An

Địa chỉ: 12 - Tòa nhà Tecco, P.Quang Trung, Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 84.38.3 586 488        Fax: 84.38.3586696

E-mail: pvit_dkna@yahoo.com.vn         Website: www.pvit.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ