Top

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Địa chỉ: Số 9 CT 5 Khu đô thị Mỹ Đình, P.Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3785 5650        Fax: 84.4.3785 5424

E-mail: info@daukhidongdo.vn         Website: www.daukhidongdo.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ