Top

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 18

Địa chỉ: Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.33544667        Fax: 84.4.33544667

E-mail: coma18@vnn.vn         Website: www.coma18.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ