Top

Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng A&P

Địa chỉ: 26/389 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3836 2703        Fax: 84.4.3756 8820

E-mail: ap@apcorp.com.vn         Website: www.apcorp.com.vn