Top

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim - Eximland

Địa chỉ: 55A Nguyễn Chí Thanh, P.9, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.6264 6726        Fax: 84.8.6264 6724

E-mail: eximland@eximland.com.vn         Website: www.eximland.com.vn