Top

Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi Á Châu

Địa chỉ: 36, Tăng Bạt Hổ , P.12, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3957 5239        Fax: 84.8.3957 5238

E-mail: info@dkra.com.vn         Website: www.dkra.com.vn

 

Danh Khôi Á Châu (DKRA) là công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn
DKRA mong muốn trở thành một công ty xây dựng con người là chuyên gia và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản chuyên nghiêp.

Sứ mệnh
DKRA cung cấp dịch vụ hoàn hảo và chuyên nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận cho khách hàng, đối tác. Kiến tạo môi trường thân thiện, giàu tính nhân văn và mang lại đời sống chất lượng cho các thành viên DKRA.

Giá trị cốt lõi
- Con người sẽ là trọng tâm.
- Luôn sáng tạo trong các giải pháp kinh doanh.
- Tôn trọng đạo đức trong kinh doanh.

Lĩnh vực hoạt động
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.- Hoạt động tư vấn quản lý.