Top

Công ty Bất động sản Berjaya Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Harec - 4A Láng Hạ, P.Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3772 5300        Fax: 84.4.3772 5301

E-mail: property@berjaya.com.my         Website: www.berjayaproperties.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ