Top

CB Richard Ellis Vietnam

Địa chỉ: Phòng 1301 - Mê Linh Point Tower - 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3824 6125        Fax: 84.8.3823 8418

E-mail: vietnam@cbre.com         Website: www.cbrevietnam.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ