Top

Chưa bao giờ trẻ em lại thích đi tắm đến vậy!

Không bạn nhỏ nào muốn vào phòng tắm để chơi rồi tự giác đi đánh răng tắm rửa mà không cần phụ huynh nhắc nhở. Những thiết kế phòng tắm thu hút trẻ em dường như rất khó khăn, nhưng đối với những ý kiến thiết kế này. Phòng tắm trở nên đặc biệt và thú vị, chưa bao giờ các bạn nhỏ lại muốn vào phòng tắm lâu đến thề. Và chúng ta không phải  nhắc nhiều về việc phải giữ vệ sinh cá nhân của các bạn nhỏ này nữa

Kiến con - Ảnh HD