Top

Phòng làm việc có bao giờ khiến bạn hăng say quên cả thời gian?

Người ta nói phụ nữ và đàn ông có suy nghĩ và ý tưởng khác nhau, đàn ông thường để ý đến chức năng của những đồ vật trang trí. Còn phụ nữ thì lại quan tâm đến những vật trang trí mang lại vẻ ấm cúng và thân thiết nhất. Một chút màu sắc, đồ vật dễ thương gần gũi cũng khiến họ vui thích và mê mẫn. Những phòng làm việc lý tưởng là phải khiến cho họ thích thú, chắc chắn họ sẽ ngồi mãi và làm việc hết công suất. Biết đâu một ý tưởng có thể lay chuyển cả thể giới sẽ ra đời từ đây.

Kiến con - Ảnh HD