Top

Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (028) 5411-9999        Fax: (028) 5411-5999

E-mail: info@phumyhung.com.vn         Website: www.phumyhung.vn

Khách hàng Phú Mỹ Hưng được tính lại tiền đất

Cập nhật 12/12/2010 08:50

Sẽ có 3 mốc thời gian để làm căn cứ tính toán khoản tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước Liên quan đến việc đưa ra định hướng nhằm xử lý tranh chấp tiền sử dụng đất giữa Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng và các khách hàng, mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến về việc thu tiền sử dụng đất đối với khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Theo đó, thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà của khách hàng với công ty sẽ là thời điểm xác định khoản tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước. Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá của UBND TP ban hành và công bố hằng năm.

Công ty Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm thucủa khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp để nộp vào ngân sách Nhà nước. Những trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở phải đóng tiền sử dụng đất trước ngày 30-6-2011.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu UBND TP điều chỉnh cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Phú Mỹ Hưng cho phù hợp với quy định pháp luật hiện nay.

Cách tính tiền sử dụng đất như sau: Nếu hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16-11-2004 (ngày Nghị định 181 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực) thì việc nộp tiền sử dụng đất sẽ thực hiện do UBND TPHCM quyết định căn cứ trên Quyết định 112 ban hành năm 2002; nếu hợp đồng mua bán nhà ở ký từ ngày 16-11-2004 đến 1-7-2007 (ngày Nghị định 84 hướng dẫn bổ sung các nghị định thi hành Luật Đất đai có hiệu lực) thì nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định 181 (nhà đầu tư nộp cho Nhà nước số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã trả cho Nhà nước).

Nếu hợp đồng mua bán nhà ở ký từ ngày 1-7-2007 trở về sau thì thực hiện theo Nghị định 84 (công ty đóng tiền sử dụng đất một lần bằng tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất). Trường hợp giữa công ty và khách hàng chưa ký hợp đồng mua bán nhà ở thì nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành...

Theo đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng, hướng dẫn này rất có lợi cho khách hàng bởi phần lớn hợp đồng mua bán nhà ở của khu vực này được ký kết từ năm 2005 trở về trước, lúc này giá đất còn thấp.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, một số khách hàng chưa đồng tình với cách tính trên bởi với những nhà đã mua từ năm 2003, qua nhiều đời chủ, mỗi lần thay đổi chủ, Công ty Phú Mỹ Hưng đều ký hợp đồng mới với khách hàng. Vậy thời điểm tính tiền sử dụng đất sẽ căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà đầu tiên hay hợp đồng mới nhất? Ngoài ra, chủ đầu tư hay khách hàng sẽ phải đóng tiền sử dụng đất cho nhà nước?

DiaOcOnline.vn - Theo Người Lao Động