Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Địa chỉ: 151 Hoa Lan, P.2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3517 1539        Fax: 84.8.3517 1559

E-mail: nbb@nbb.com.vn         Website: www.nbb.com.vn

Dự án sản xuất công nghiệp

Vị trí:

Nhà máy Thủy điện Đá Đen - Phú Yên

Do NBB làm chủ đầu tư, vị trí dự án tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Quy mô dự án: Công suất lắp máy 9MW, điện lượng trung bình 32,48.10 Kwh/năm. Tổng mức đầu tư ước tính là 238,8 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của NBB là 100%. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2010, thời gian khai thác là 46 năm kể từ năm 2011, thời gian hoàn vốn là 13 năm. Tính đến 31/12/2008: Đang triển khai thi công các hạng mục chính của dự án.

Dự án khai thác đá Granite tại Mỏ Đá Đen, Phú Yên

Do NBB làm chủ đầu tư. Vị trí tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Sản phẩm của dự án: Đá đen Granite, với tổng mức đầu tư ước tính: 16 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của NBB: 100%. Thời gian dự kiến khai thác: Quý 4 năm 2009; Trữ lượng thăm dò 10.000 m3. Đến 31/12/2008: Đang khai thác tận dụng dọc tuyến thi công và tiến hành các thủ tục cấp phép đầu tư.
Khai thác, chế biến đá xây dựng tại Tazôn

Do NBB làm chủ đầu tư, vị trí dự án tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Quy mô dự án: Công suất khai thác đá thành phẩm là: 70.000m3/năm. Tổng mức đầu tư ước tính là 7,45 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của NBB là 100%. Thời gian khai thác là 20 năm. Tính đến 31/12/2008: Đã hoàn thành thủ tục pháp lý của dự án, đang triển khai công tác đầu tư và khai thác.