Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị giảm trừ trên 789 tỉ đồng

Cập nhật 03/09/2013 10:12

  Đó là nội dung đáng chú ý tại báo cáo về công tác thanh tra mới đây của Bộ Xây dựng.

Theo đó, từ cuối năm 2012 đến nay, qua thanh kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề nghị giảm trừ khi thanh quyết toán số tiền trên 789 tỉ đồng, thu nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để xử lý gần 27 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn yêu cầu nhiều chủ đầu tư nộp thuế. Về phía các địa phương, thanh tra các sở Xây dựng đã phạt trên 29 tỉ đồng.

Qua thanh kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện các sai phạm chủ yếu như kiểm tra và xử lý vi phạm sau cấp phép xây dựng chưa thường xuyên, kịp thời; nhiều công trình chưa thi công theo đúng thiết kế, chưa bố trí cán bộ có đủ năng lực giám sát công trình; năng lực, trách nhiệm của các đơn vị tư vấn trong thiết kế, thẩm định, giám sát chưa cao; việc nghiệm thu, thanh quyết toán còn chưa đúng…


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh