Sẽ tiến hành kiểm tra nhiều hoạt động của Sở Xây dựng Phú Yên

Cập nhật 09/06/2010 07:50

Theo Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng ông Trần Ngọc Thiện, chiều ngày 10/6/2010 Vụ chính thức có cuộc làm việc với Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên một số vấn đề sau:

Kiểm tra ác văn bản do tỉnh ban hành để hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh bao gồm cả văn bản cấp dưới (nếu có).Tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến nay. Hệ thống tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng từ tỉnh tới xã (trong đó nêu rõ số lượng, năng lực để thực hiện).

Về quản lý đầu tư xây dựng, sẽ tập trung kiểm tra cụ thể tình hình về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Việc sắp xếp các Ban quản lý dự án trên địa bàn; Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng; Các văn bản do địa phương ban hành để hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Về quản lý công tác khảo sát thiết kế, Sở sẽ phải báo cáo tình hình thực hiện công tác thẩm định tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở trên địa bàn. Việc thực hiện và quản lý công tác thẩm định các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng: Sở phải chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến tình hình quản lý và thực hiện công tác đấu thầu tại địa phương. Báo cáo rõ số lượng và năng lực của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động xây dựng về tư vấn xây dựng; thi công xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng