Kiến nghị được xây tạm nhà trên lộ giới

Cập nhật 21/09/2012 13:45

Sở Xây dựng vừa đề xuất UBND TPHCM ngưng ký ban hành Quyết định sửa đổi QĐ 68 năm 2010 của UBND TP về cấp phép xây dựng. Lý do là NĐ 64 của Chính phủ về cấp phép xây dựng vừa ban hành (có hiệu lực ngày 20-10-2012) và nội dung trong dự thảo sửa đổi QĐ 68 của TP có sự chênh nhau.

Cụ thể, UBND TP đã chấp thuận chủ trương cho sửa đổi QĐ 68 theo hướng nhà ở trong phạm vi lộ giới, hẻm giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện thì được xây dựng tạm với quy mô tối đa không quá 3 tầng hoặc theo hiện trạng công trình. Trong quá trình hoàn chỉnh dự thảo và trình TP ký ban hành dự thảo trên thì Chính phủ ban hành NĐ 64. Trong đó, NĐ 64 quy định chỉ có đối tượng nhà ở thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất mới được cấp phép xây dựng tạm.

Sở Xây dựng cho biết, tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng mới đây về NĐ 64, sở đã báo cáo một số vướng mắc từ thực tế của TPHCM khi triển khai thực hiện NĐ 64; đồng thời sở cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng cho phép nhà trên lộ giới được cấp phép xây tạm.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Giải Phóng