Giá bồi thường dự án chỉnh trang đô thị Nha Trang cao nhất 14.35 triệu đồng/m2

Cập nhật 19/05/2011 15:20

Dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè và đường dọc bờ sông Cái, thành phố Nha Trang có giá bồi thường từ 0.8 - 14.35 triệu đồng/m2.

Theo công văn của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu vực tổ 1, 2 Hà Phước có giá bồi thường từ 2.53 - 3.84 triệu đồng/m2.

Trong đó giá đền bù cao nhất là những nhà tiếp giáp đường vào cầu Hà Ra cũ, chiều rộng đường trên 6m.

Những nhà tiếp giáp đường 2/4 có giá đền bù từ 6.264 - 11.232 triệu đồng/m2. Trong đó, giá cao nhất là những nhà tiếp giáp đường 2/4 và phải giải tỏa toàn bộ.

Giá đất bồi thường tái định cư tại phường Ngọc Hiệp từ 0.8 - 1.6 triệu đồng/m2, tại phường Vạn Thắng từ 2.784 - 14.352 triệu đồng/m2. Trong đó cao nhất là những lô tiếp giáp đường 2/4.

Khu vực cồn Ngọc Thảo có giá bồi thường từ 0.75 - 0.91 triệu đồng/m2. Những nhà sàn trên sông chiếm chỗ khu vực cồn giữa có giá bồi thường là 1.6 triệu đồng/m2.

Trước đó, UBND thành phố đã thống nhất đầu tư dự án nâng cấp chợ Đầm hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) để xây dựng một Trung tâm thương mại tầm cỡ.

Hiện các sở ngành liên quan đang nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí cơ bản nhằm điều chỉnh Đồ án quy hoạch Khu trung tâm Thương mại chợ Đầm cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Về hình thức thực hiện và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do UBND tỉnh xem xét và quyết định trong thời gian tới.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT