Đề xuất giữ nguyên lãi suất cho vay nhà ở xã hội trong năm 2019

Cập nhật 22/01/2019 14:45

                                   

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa trình Thủ tướng quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi năm 2019 là 4,8%/năm đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội./. 


Diaoconline.vn – Theo VietNamPlus