Cho vay nhà ở xã hội: Đến 30/11 đã giải ngân được hơn 470 tỷ đồng

Cập nhật 12/12/2013 09:46

Theo NHNN Việt Nam, đến ngày 30/11 các ngân hàng đã cam kết cho vay đối với 1.256 khách hàng với tổng số tiền 1.562,1 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN theo qui định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN. Trong đó, đã giải ngân cho 1.236 khách hàng với tổng dư nợ 470,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các ngân hàng đã cam kết cho 1.246 khách hàng cá nhân vay với tổng số tiền 452,1 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân cho 1.231 khách hàng với dư nợ 294,7 tỷ đồng.

Trong đó, đứng đầu là BIDV khi ngân hàng này cam kết cho 389 khách hàng vay với số tiền 162,3 tỷ đồng, đã giải ngân cho 389 khách hàng với dư nợ 98,9 tỉ đồng. Tiếp đến là Vietcombank cam kết cho 360 khách hàng vay với số tiền 134,5 tỷ đồng, đã giải ngân cho 360 khách hàng với dư nợ 98,8 tỷ đồng; Thứ ba là VietinBank đã cam kết cho 314 khách hàng vay với số tiền 103,6 tỷ đồng, đã giải ngân cho 314 khách hàng với dư nợ 68,1 tỷ đồng.

Agribank cũng cam kết cho 122 khách hàng vay với số tiền 35,5 tỷ đồng và đã giải ngân cho 122 khách hàng với dư nợ 23,8 tỉ đồng; MHB cam kết cho 61 khách hàng vay với số tiền 16,1 tỷ đồng, đã giải ngân cho 46 khách hàng với dư nợ 5,05 tỉ đồng.

Với khách hàng DN, tính đến ngày 30/11, NHNN đã xác nhận đăng ký của BIDV, VietinBank, Agribank được ký hợp đồng tín dụng với 10 DN với tổng số tiền cam kết 1.110 tỉ đồng. Trong đó, các ngân hàng đã giải ngân cho 5 DN với số tiền là 176,07 tỷ đồng. Riêng tháng 11/2013, NHNN đã xác nhận đăng ký cho vay đối với 3 DN với số tiền cam kết là 239,6 tỷ đồng.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng