Xây dựng Đà nẵng thành đô thị cấp quốc tế

Cập nhật 05/12/2013 14:32

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại; là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng miền Trung và Tây Nguyên.

Một góc TP. Đà Nẵng buổi tối

Tầm nhìn đến năm 2050 là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững.

Theo đó, dự báo đến năm 2020 dân số của Đà Nẵng vào khoảng 1,6 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 1,3 triệu người; dự báo đến năm 2050 dân số sẽ tăng lên khoảng 2,5 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 2,3 triệu người.

Về quy mô đất đai, đến năm 2020 đất xây dựng đô thị khoảng 20.010ha, trong đó đất dân dụng khoảng 8.659ha; đến năm 2050 đất xây dựng đô thị khoảng 37.500ha, trong đó đất dân dụng khoảng 15.500ha.

Về định hướng phát triển không gian đô thị, khu vực đô thị cũ là trung tâm lịch sử truyền thống, tập trung chủ yếu các cơ quan ban, ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của thành phố Đà Nẵng; các khu ở hỗn hợp, khu ở chỉnh trang, khu ở tập trung.

Xây dựng, cải tạo khu trung tâm đô thị tập trung theo hướng phát huy vai trò, vị trí, chức năng là trung tâm giao lưu của Đà Nẵng về thương mại dịch vụ, văn hóa du lịch, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo...

Về định hướng không gian phát triển công nghiệp, các khu công nghiệp tập trung gồm: Khu công nghiệp Liên Chiểu (370 ha); Khu công nghiệp Hòa Khánh (423,5 ha); Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng với diện tích 124 ha; Khu công nghiệp Hoà Cầm (136,7 ha); Khu công nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Thọ Quang (77,3 ha); Cụm công nghiệp Thanh Vinh (17,23 ha).

Bên cạnh đó, phát triển các ngành công nghiệp sạch, có kỹ thuật cao để không ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch và môi trường khu vực. Đồng thời, bố trí các cụm tiểu thủ công nghiệp tại vị trí phù hợp trong khu vực các quận và đô thị thuộc huyện.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng