Đất nông nghiệp vướng quy hoạch: Phải có nhà mới được xây tạm

Cập nhật 08/06/2013 15:17

“Nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư nhưng không phù hợp quy hoạch mà hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng ổn định trước ngày 1-7-2004

(ngày Luật Xây dựng có hiệu lực), không có tranh chấp, không thuộc trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính, không thuộc diện lấn chiếm thì có thể được sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng” - đó là nội dung vừa được Sở Xây dựng TP.HCM bổ sung trong tờ trình (ngày 31-5) về dự thảo quy định về cấp phép xây dựng.

Thời hạn tồn tại của công trình tạm ghi trong giấy phép xây dựng là năm năm kể từ ngày quy hoạch được công bố. Nếu trong vòng năm năm Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không phải bồi thường, hỗ trợ. Còn nếu sau năm năm mới thực hiện quy hoạch, Nhà nước sẽ bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Theo dự thảo, nhà ở tạo lập sau thời điểm công bố quy hoạch và đất trống trên đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch không được cấp phép xây dựng tạm.


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP