Bỏ thủ tục chứng nhận đầu tư cho đô thị mới

Cập nhật 19/11/2009 15:05

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho biết, để giảm bớt các thủ tục hành chính, Chính phủ đã có nghị quyết.

Theo đó, dự án đầu tư khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công nghiệp trong nước chỉ thực hiện đăng ký đầu tư, không cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đối với dự án đầu tư thứ phát trong khu đô thị mới không thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở nhỏ lẻ nằm trong đô thị hiện hữu không thuộc nhóm dự án được giảm bớt thủ tục, vẫn phải thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

 

DiaOcOnline.vn - Theo An Ninh Thủ Đô