Thông tư 141/2013/TT-BTC

Cập nhật 25/10/2013 15:26

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 

Số văn bản 141
Ký hiệu văn bản TT-BTC
Ngày ban hành 16/10/2013
Ngày có hiệu lực 30/11/2013
Ngày hết hiệu lực  
Người ký  Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Thuế
Tệp đính kèm Thongtu-141-2013-TTBTC-ngay16-10-2013

 

DiaOcOnline.vn