Trung Quốc đang có nhiều chính sách thuế đối với tài sản

Cập nhật 27/04/2018 09:05

Dù chưa chính thức ban hành thuế tài sản nhưng Trung Quốc vẫn đang áp dụng một số chính sách thuế đối với tài sản khác nhau.

Ảnh minh họa.

Theo Viện Chiến lược Chính sách Tài chính, hiện nay, Trung Quốc chưa ban hành thuế tài sản, tuy nhiên từ nhiều năm nay Trung Quốc đã áp dụng một số chính sách thuế đối với tài sản, cụ thể là bất động sản như: Thuế sử dụng đất đô thị và thị trấn; Thuế giá trị đất tăng thêm; Thuế nhà ở, Thuế doanh thu nay chuyển sang là thuế giá trị gia tăng, Thuế bảo trì và xây dựng thành phố, Thuế sử dụng đất nông nghiệp…

Tuy nhiên, Viện Chiến lược Chính sách Tài chính cho rằng, xét về bản chất, chỉ một số loại thuế có thể được xem là thuế “tài sản” dưới giác độ là khoản thu định kỳ, hàng năm.

Đầu tiên phải kể đến Thuế sử dụng đất đô thị và thị trấn (đất ở; đất sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại khu vực đô thị, nông thôn, thị trấn, khu mỏ). Đơn vị chịu thuế bao gồm: doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp khá, đoàn thể xã hội, cơ quan nhà nước, quân đội và các đơn vị khác. Còn cá nhân bao gồm: hộ kinh doanh cá thể và các cá nhân khác.

Việc thu thuế sử dụng đất đô thị và thị trấn do cơ quan thuế vụ địa phương phụ trách thu. Cơ quan quản lý đất cần phải cung cấp tài liệu, quyền sử dụng đất cho cơ quan thuế địa phương.

Thứ hai là Thuế nhà ở. Trung Quốc hiện mới đang áp dụng thí điểm thuế nhà ở tại 2 thành phố lớn là Thượng Hải và Thâm Quyến bắt đầu từ ngày 28/1/2017.

Tại Thành phố Thượng Hải, các gia đình ở thành phố Thượng Hải mua căn hộ thứ 2 trở lên và người không phải cư dân thành phố mua nhà tại thành phố sẽ chịu loại thuế này. Mức thuế suất thí điểm là 0,6%. Nếu căn hộ phải đánh thuế có giá trên mỗi mét vuông (m2) thấp hơn 2 lần giá giao dịch bình quân trên thị trường của các căn hộ thương mại xây mới của năm trước thì thuế suất là 0,4%. Giá căn hộ thương mại giao dịch bình quân trên thị trường được thành phố công bố hàng năm.

Căn cứ tính thuế dựa vào giá ước lượng theo giá thị trường nhà đất của căn nhà phải nộp thuế. Giá ước lượng được đánh giá lại theo chu kỳ được quy định. Trong thời gian thí điểm, tạm lấy giá giao dịch trên thị trường của căn nhà để làm căn cứ tính thuế.

Thứ ba là Thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đối tượng nộp thuế là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng đất nông nghiệp để xây nhà hoặc xây dựng phục vụ mục đích phi nông nghiệp. Căn cứ tính thuế là diện tích sử dụng đất nông nghiệp, thu một lần theo mức thuế.

Trung Quốc quy định, Thuế sử dụng đất trồng trọt do cơ quan thuế địa phương phụ trách thu. Cơ quan quản lý đất đai thông báo đến tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục sử dụng đất trồng trọt cần đồng thời báo cho cơ quan thuế cùng cấp ở địa phương. Khi đơn vị hoặc cá nhân có được thông báo về chiếm dụng đất trồng trọt, trong vòng 30 ngày phải nộp thuế. Cơ quan quản lý đất đai căn cứ vào giấy chứng nhận nộp thuế và các giấy tờ có liên quan khác từ đó ban hành giấy phép sử dụng đất trồng trọt.

Người nộp thuế sử dụng đất trồng trọt tạm thời phải nộp thuế theo quy định của luật. Người nộp thuế trong thời hạn sử dụng đất trồng trọt tạm thời được phê duyệt đã trả lại nguyên trạng đất thì được hoàn trả toàn bộ tiền thuế đã nộp.

DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan