Pháp có nhiều sắc thuế đánh vào tài sản

Cập nhật 26/04/2018 11:43

Viện Chiến lược Chính sách Tài chính cho biết, Pháp là một trong số những nước có khá nhiều sắc thuế đánh vào tài sản.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, ở Pháp, các sắc thuế đánh vào tài sản dưới giác độ là các khoản thu thường xuyên bao gồm: thuế đánh vào khối tài sản giá trị lớn và 1 số loại thuế đánh vào tài sản dành riêng cho địa phương như thuế đất đối với đất xây dựng, thuế đất đối với đất không xây dựng và thuế nhà ở.

Về thuế đánh vào khối tài sản giá trị lớn, đây là sắc thuế đánh vào giá trị tài sản ròng của các cá nhân. Theo đó, tài sản chịu thuế sẽ bao gồm tất cả các tài sản, quyền và giấy tờ có giá cấu thành nên toàn bộ tài sản của chủ sở hữu tại thời điểm 1/1 của năm tính thuế. Đối tượng nộp thuế sẽ là cá nhân có sở hữu tài sản đối với giá trị ở thời điểm tính thuế lớn hơn 1,3 triệu euro.

Tại Pháp, đối tượng cư trú thuế phải chịu thuế đối với toàn bộ tài sản, bao gồm cả tài sản ở nước ngoài. Khi xác định số thuế phải nộp, các đối tượng này được khấu trừ số thuế đã nộp cho những tài sản ở nước ngoài. Riêng với các đối tượng không cư trú tại Pháp, nhưng sở hữu tài sản với giá trị lớn hơn 800 nghìn euro cũng phải chịu thuế. Đối với những người sống chung (có khai sống chung, chưa kết hôn) cũng sẽ chịu thuế đánh trên tổng tài sản.

Nước Pháp cũng quy định, giá trị tính thuế là giá trị tài sản sau khi trừ đi các khoản nợ của đối tượng nộp thuế vượt quá mức 800 nghìn euro.

Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược Chính sách Tài chính, tại quốc gia này, ngoài các sắc thuế tài sản chung thì ở Pháp còn một số sắc thuế dành riêng cho cấp địa phương như là: thuế đối với đất xây dựng, thuế đối với đất không xây dựng và thuế cư trú.

Thuế đối với đất xây dựng sẽ do chủ sở hữu nộp thuế hàng năm. Đất đai ở đây bao gồm cả các công trình xây dựng gắn trên đất, các tàu thuyền được sử dụng ở một điểm cố định và được quy hoạch và cả mặt đất phụ thuộc công trình xây dựng.

Thuế đất xây dựng được xác định bằng giá tính thuế đất (thu nhập ròng ghi trong sổ địa chính của chủ sỡ hữu đất) nhân với thuế suất (thuế suất được thay đổi theo từng xã và theo từng năm tùy thuộc vào nhu cầu ngân sách của cấp chính quyền địa phương).

Ngoài ra, thuế đất đối với đất chưa xây dựng sẽ do các chủ sở hữu đất nông nghiệp nộp hàng năm. Thuế đất đối với các khu đất không xây dựng được xác định trên thu nhập ròng ghi trên sổ địa chính của chủ sở hữu đất và thuế suất. Thu nhập ròng ghi trên sổ địa chính được xác định bằng 80% giá trị lợi tức cho thuê vào ngày 1/1/ năm tính thuế.

Đáng chú ý, với thuế cư trú, Chính phủ Pháp quy định đối tượng chịu thuế là người sở hữu, người thuê hoặc người sử dụng miễn phí nhà ở. Thuế cư trú được xác lập cho cả năm theo tình hình của người ở vào ngày 1/1 của năm tính thuế. Ngay cả khi người đó di chuyển đến nơi ở khác trong năm thì vẫn phải chịu thuế tại địa chỉ nơi đã cư trú vào ngày 1/1.

Thuế cư trú áp dụng cho các tài sản bao gồm: Nhà ở có kèm theo tiện nghi sử dụng (nhà riêng hoặc căn hộ), nhà phải có đủ đồ đạc cho việc sử dụng; Nơi ở (bãi đỗ xe tư nhân, garage để xe…), kể cả không có đồ đạc và không gắn liền với nhà. Các địa phương sẽ đặt ra mức thuế suất cho mỗi năm.

Riêng đối với nhà ở thứ 2 có thể bị đánh thuế từ mức 5-60% tùy vào từng địa phương quyết định. Ví dụ như ở Paris sẽ là 60%.


DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan