Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long năm 2015 - 2019

Cập nhật 01/04/2015 12:52

Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Vĩnh Long

Download
Giá đất tỉnh Vĩnh Long 2015 - 2019 Download
Phụ lục Download