Bảng giá đất tỉnh Sơn La năm 2015 - 2019

Cập nhật 04/01/2015 10:53

​Quy định về bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Sơn la

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Sơn la

Download
Giá đất tỉnh Sơn la 2015 - 2019 Download