Bảng giá đất tỉnh Hà Giang năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 14:27

V/v thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Hà Giang

Download
Giá đất tỉnh Hà Giang 2015 Download