Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2013

Cập nhật 02/10/2013 10:14

Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Hà Tĩnh

Download
Quyết định ban hành bảng giá đất thành phố Hà Tĩnh năm 2013 Download
Bảng giá đất thành phố Hà Tĩnh - Phụ lục 1 Download
Bảng giá đất thành phố Hà Tĩnh - Phụ lục 1.1 - 1.10 Download
Bảng giá đất thành phố Hà Tĩnh - Phụ lục 1.11 - 1.16 Download
Bảng giá đất thị xã Hồng Lĩnh Download
Bảng giá đất huyện Nghi Xuân Download
Bảng giá đất huyện Thạch Hà Download
Bảng giá đất huyện Cẩm Xuyên Download
Bảng giá đất huyện Hương Sơn Download
Bảng giá đất huyện Đức Thọ Download
Bảng giá đất huyện Can Lộc Download
Bảng giá đất huyện Kỳ Anh Download
Bảng giá đất huyện Hương Khê Download
Bảng giá đất huyện Vũ Quang Download
Bảng giá đất huyện Lộc Hà Download
Bảng giá đất ở nông thôn Download

DiaOcOnline.vn