Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2013

Cập nhật 21/08/2013 15:38

Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Bắc Ninh

Download
Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh năm 2013 Download
Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh năm 2013 Download


DiaOcOnline.vn