Bảng giá đất Gia Lai 2012

Cập nhật 03/02/2012 13:50

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2012

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.

Giá đất Gia Lai

Download
Quyết định Download
Huyện Đăk Đoa Download
Thị xã AYun Pa Download
Thị xã An Khê Download
Thành phố Pleiku Download
Huyện Đức Cơ Download
HUyện Đăk Pơ Download
Huyện Phú Thiên Download
Huyện Mang Yang Download
Huyện Krông Pa Download
Huyện Krong Chro Download
Huyện KBang Download
Huyện Ia Pa Download
Huyện Ia Grai Download
Huyện Chư Prông Download
Huyện Chư Pưh Download
Huyện Chư Păh Download
Huyện Chư Sê Download

DiaOcOnline.vn