Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên 2011

Cập nhật 28/02/2011 14:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Thái Nguyên

Download
Quyết định Download
Quy định Download
Giá đất thành phố Thái Nguyên - Phần 1 Download
Giá đất thành phố Thái Nguyên - Phần 2 Download
Giá đất huyện Võ Nhai Download
Giá đất thị xã Sông Công Download
Giá đất huyện Phú Lương Download
Giá đất huyện Phú Bình Download
Giá đất huyện Phổ Yên Download
Giá đất phi huyện Đồng Hỷ Download
Giá đất huyện Định Hóa Download
Giá đất huyện Đại Từ Download