Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang năm 2011

Cập nhật 21/01/2011 11:15

Giá đất tỉnh Bắc Giang

Download
Quyết định Download
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp Download
Tổng hợp giá đất  
Bảng 1 Download
Bảng 2 Download
Bảng 3 Download
TP Bắc Giang  
Đất nông thôn Download
Đất nông nghiệp Download
Đất phi nông nghiệp Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Hiệp Hòa  
Đất nông thôn Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Lạng giang  
Đất nông thôn Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Việt Yên  
Đất nông thôn Download
Đất nông nghiệp Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Yên Thế  
Đất nông thôn Download
Đất nông nghiệp Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Lục Nam  
Đất nông thôn Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Lục Ngạn  
Đất nông thôn Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Sơn Đông  
Đất nông thôn Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Tân Yên  
Đất nông thôn Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download
Huyện Yên Dũng  
Đất nông thôn Download
Đất thị trấn và ven trục giao thông Download
Đất sản xuất, kinh doanh Download